iklan banner

Thursday, May 2, 2013

Grotere nauwkeurigheid van AdSense-rapportage

We weten dat veel van onze uitgevers regelmatig meerdere Google-producten gebruiken, zoals AdSense en DoubleClick for Publishers (DFP) Small Business. Een van onze hoogste prioriteiten is ervoor te zorgen dat elke interactie in al onze producten soepel verloopt, waardoor u tijd bespaart en effici�nter kunt werken.

Om de wijze van rapporteren van de prestaties in al onze uitgeversproducten te harmoniseren en de
nauwkeurigheid te waarborgen wordt de wijze waarop bepaalde gegevens in AdSense-accounts worden weergegeven, gewijzigd.

Zoals u misschien weet, worden uw inkomsten aan het einde van de maand momenteel berekend
op basis van wat u heeft verdiend minus eventuele inhoudingen wegens ongeldige activiteiten.Deze
maatregel hebben we genomen om te voorkomen dat adverteerders opdraaien voor de kosten van
dergelijke activiteiten. Tot nu toe werden klikken en vertoningen die met dergelijke activiteiten gepaard gingen echter wel nog weergegeven in de prestatierapporten van AdSense. Vanaf 1 mei verwijderen we dergelijke klikken en vertoningen om dit verschil weg te werken en u te voorzien van zo nauwkeurig mogelijke rapportage.

Wat betekent dit nu voor uw AdSense-account? Op de eerste plaats verzekeren wij u dat dit op geen
enkele manier consequenties heeft voor uw inkomsten. In de meeste gevallen betekent het verwijderen van ongeldige activiteiten uit uw rapporten dat u een geringe daling kunt verwachten van de aantallen klikken en vertoningen, met als gevolg een geringe stijging van CPC en RPM. De klikken en vertoningen die we niet meer in de rapporten weergeven, zijn activiteiten zoals onbedoelde klikken; hierdoor zullen statistieken zoals uw CTR (klikfrequentie) een nauwkeuriger beeld geven van de prestaties van uw site. Het is ook mogelijk dat u een duidelijker verschil waarneemt in uw AdSense-rapportage wanneer u die vergelijkt met eigen accountstatistieken die u meet met andere hulpprogramma's. Overigens zijn deze wijzigingen evenmin van invloed op de manier waarop wij controleren op ongeldige activiteiten.

We raden u nogmaals aan op de hoogte te blijven van manieren om uw website te beschermen
tegen dergelijke activiteiten; in ons Helpcentrum vindt u een grote hoeveelheid informatie over dit
onderwerp.Tot slot vermelden we nog dat deze wijzigingen niet gelden voor rapporten voor datums v��r 1 mei.

Door Matt Goodridge - AdSense-productmanager


EmoticonEmoticon